Sôi nổi phần thi thực hành nhóm nghề tiện, nguội và vận hành nhà máy nhiệt điện

19 : 11 - 26 tháng 09, 2023

2888 Lượt xem