PTGĐ Nguyễn Hoàng Trung tiếp và làm việc với Đoàn phóng viên báo Kushiro Nhật Bản

14 : 21 - 24 tháng 11, 2017

677 Lượt xem