Phóng sự: “Về công việc và cuộc sống của những người Thợ mỏ TKV”

15 : 23 - 04 tháng 12, 2017

1067 Lượt xem