Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ kiểm tra công trình thử nghiệm máy xúc trong lò chợ tại Than Nam Mẫu

14 : 59 - 09 tháng 04, 2021

828 Lượt xem