Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng: TKV đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo cung ứng than cho phát điện, sản xuất và sinh hoạt

11 : 17 - 13 tháng 12, 2018

1458 Lượt xem