Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh làm việc với các đơn vị sản xuất xi măng thuộc TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV

11 : 52 - 05 tháng 03, 2021

919 Lượt xem