Nhiệt điện Cẩm Phả hoàn thành kế hoạch 2020 đạt 3,6 tỷ kWh điện

08 : 30 - 04 tháng 01, 2021

674 Lượt xem