Nhiệm kỳ 2020-2025: Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị

17 : 00 - 07 tháng 05, 2020

724 Lượt xem