Nhiệm kỳ 2020-2025: Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

14 : 16 - 26 tháng 03, 2020

712 Lượt xem