Nhà máy Alumin Nhân Cơ đạt công suất thiết kế 650.000 tấn/năm

08 : 56 - 28 tháng 12, 2018

882 Lượt xem