Nguyễn Văn Vấn người thợ mỏ, người chiến sỹ than Uông Bí – TKV

09 : 37 - 01 tháng 01, 2020

1876 Lượt xem