Nâng cao hiệu quả công tác kèm cặp, hỗ trợ thanh niên công nhân mới và học sinh thực tập khối sản xuất than hầm lò

09 : 34 - 04 tháng 10, 2022

1172 Lượt xem