Năm 2020, TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc đạt doanh thu 5.178 tỷ đồng

13 : 20 - 15 tháng 01, 2021

861 Lượt xem