Năm 2019 – Than Hà Lầm phấn đấu khai thác trên 3,2 triệu tấn than

11 : 35 - 25 tháng 10, 2019

809 Lượt xem