Năm 2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tiêu thụ tổng số 41,5 triệu tấn than

11 : 30 - 30 tháng 12, 2019

793 Lượt xem