Năm 2018 thu nhập bình quân của thợ mỏ Than Nam Mẫu đạt 19,3 triệu đồng/người/tháng

20 : 59 - 28 tháng 01, 2019

2385 Lượt xem