Lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ gặp đoàn đại biểu CNCB ngành Than và tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến

09 : 13 - 22 tháng 11, 2018

871 Lượt xem