Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng

07 : 56 - 17 tháng 09, 2018

976 Lượt xem