Ký kết quy chế phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự

14 : 30 - 18 tháng 03, 2021

968 Lượt xem