Ký kết Hợp đồng gói thầu số 28 – Gói thầu EPC Nhà máy chính, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

17 : 12 - 29 tháng 12, 2023

2221 Lượt xem