Kiểm tra tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Đại đội pháo phòng không Đặng Bá Hát

11 : 25 - 23 tháng 01, 2020

786 Lượt xem