Khánh thành công trình nhà bia tưởng niệm Thợ Mỏ hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than

08 : 39 - 08 tháng 11, 2019

1046 Lượt xem