Khai mạc thi thực hành nhóm nghề Cơ khí Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 – năm 2023

14 : 42 - 23 tháng 09, 2023

2249 Lượt xem