Khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 11 năm 2020

22 : 08 - 27 tháng 07, 2020

1949 Lượt xem