Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 11 tại Công ty CP Than Hà Tu

11 : 01 - 14 tháng 10, 2020

947 Lượt xem