Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 10 năm 2017

01 : 18 - 17 tháng 11, 2017

773 Lượt xem