Hội nghị lần thứ XXIII Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

07 : 49 - 06 tháng 06, 2020

1447 Lượt xem