Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TKV kỳ 21 Kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn

10 : 20 - 06 tháng 01, 2020

1236 Lượt xem