Hội Khoa học & công nghệ mỏ trao tặng Tập đoàn cuốn album ảnh “Bauxite Việt Nam thành công và triển vọng”

20 : 36 - 16 tháng 10, 2018

1034 Lượt xem