Học sinh các nghề mỏ hầm lò tham quan hiện trường sản xuất tại Than Mạo Khê

16 : 02 - 21 tháng 03, 2024

4010 Lượt xem