Hệ thống làm mát hầm lò tuần hoàn tại Than Vàng Danh

14 : 25 - 26 tháng 07, 2022

680 Lượt xem