Gặp mặt, đối thoại với tổ trưởng sản xuất – cách làm hiệu quả ở than Mạo Khê

07 : 44 - 01 tháng 01, 2021

505 Lượt xem