Gắn biển “Lò chợ cơ giới hoá, lò chợ I- 8- 3A giếng Vàng Danh chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

19 : 27 - 26 tháng 12, 2018

687 Lượt xem