Gắn biển công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hàn tổ hợp toa xe bằng hệ thống hàn robot tự động”

06 : 01 - 02 tháng 10, 2023

3502 Lượt xem