Gắn biển công trình “Hệ thống vận chuyển đất đá thải ngược vào mỏ” chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III

14 : 02 - 21 tháng 05, 2020

1080 Lượt xem