Gắn biển công trình “Băng tải vận chuyển than từ Mỏ Bình Minh về Mặt bằng chế biến +30” chào mừng 15 năm thành lập Đảng bộ TKV

16 : 01 - 17 tháng 05, 2022

1637 Lượt xem