Đưa vào vận hành xe sản xuất thuốc nổ tự động đầu tiên của VN do TKV nghiên cứu, chế tạo

14 : 42 - 07 tháng 06, 2018

770 Lượt xem