Đồng chí Ngô Minh Thắng tái cử Chủ tịch Công đoàn TCT Điện lực khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028

07 : 39 - 20 tháng 05, 2023

2139 Lượt xem