Đón mừng tấn than đầu tiên từ khu Đồng Vông đi Nhà máy tuyển than Vàng Danh

13 : 54 - 23 tháng 07, 2020

1558 Lượt xem