Đoàn TQN tham quan, học tập công nghệ và công tác chăm lo đời sống tại Than Vàng Danh

10 : 38 - 02 tháng 03, 2020

912 Lượt xem