Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm, động viên đội thanh niên xung kích Xây lắp mỏ đảm nhận công trình thanh niên

06 : 27 - 01 tháng 05, 2023

748 Lượt xem