Đoàn thanh niên Tập đoàn khen thưởng thanh niên lao động xuất sắc năm 2022 tại nhà máy Amon Nitrat Thái Bình

13 : 50 - 28 tháng 12, 2022

1210 Lượt xem