Đoàn Than Quảng Ninh tuyên dương 52 thợ mỏ trẻ tiêu biểu và 22 mô hình thanh niên xuất sắc năm 2022

21 : 16 - 13 tháng 11, 2022

1026 Lượt xem