Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội thăm, động viên thợ mỏ TKV

15 : 44 - 21 tháng 06, 2020

1150 Lượt xem