Đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido và Thành phố Kushiro – Nhật Bản thăm và làm việc tại TKV

10 : 17 - 19 tháng 11, 2023

1927 Lượt xem