Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hokkaido-Nhật Bản thăm và làm việc tại TKV

12 : 49 - 08 tháng 09, 2017

359 Lượt xem