Đoàn công tác của Đảng ủy Than Quảng Ninh kiểm tra công tác cơ giới hóa đào lò tại Than Nam Mẫu

14 : 59 - 22 tháng 09, 2020

992 Lượt xem