Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố hóa chất tại nhà máy Amon Nitrat Thái Bình

09 : 49 - 28 tháng 10, 2019

946 Lượt xem