Di tích lịch sử mỏ than Mạo Khê được xếp hạng Di tích Quốc Gia

13 : 43 - 06 tháng 02, 2020

1364 Lượt xem