Đào tạo kỹ thuật khoan thăm dò, phòng chống bục nước ở Than Mạo Khê

04 : 34 - 11 tháng 12, 2017

262 Lượt xem